PENZION DIVIŠOV | Tipy na výlety přímo v Divišově

 

Kostel svatého Martina v Divišově

Jednolodní orientovaný kostel sv. Martina má obdélníkovou loď a je uzavřen apsidou. Apsida je zaklenuta konchou, loď je plochostropá. Později byla přistavěna hranolovitá věž v západním průčelí. Vstup z věže do lodi je gotický. Vnitřní zařízení je převážně gotické – hlavní oltář je z počátku 18. století, barokní je i krucifix a kazatelna. Boční oltář na jižní straně je rokokový, na severní pseudo-barokní.

Více informací

 

Synagoga v Divišově

Synagoga byla postavena pravděpodobně na počátku 19. století v pozdně klasicistním slohu s apsidou. Roku 1856 byla zásadně přestavěna v klasicistním slohu a zvětšena. Bohoslužby se zde konaly do 30. let 20. století (tehdy konány už jen o velkých svátcích). Za 2. světové války zde bylo skladiště starých kovů, po válce byla opuštěna, roku 1957 přestavěna na kadeřnictví a byty. V roce 1995 byla převedena do vlastnictví Židovské obce v Praze, exteriér byl pak rekonstruován do původní podoby.

Více informací

 

 

Naučná stezka rytíře Jana Kryštofa Šice

Z Divišova vede (především pro pěší, ale konec konců i pro cyklisty) zajímavá naučná stezka. Má název „Stezka rytíře Jana Kryštofa Šice“. Začíná v Divišově na návsi, je dlouhá 7 km a má celkem deset zastavení. Na informačních tabulích nás seznámí s přírodou kolem Divišova a dozvíme se mnohé o židovském náboženství, myslivosti nebo hradu Český Šternberk. Budete z počátku poznávat Divišov, poté kopec Vrcha, Měchnov, Brtnice a cíl hrad Český Šternberk. Tato trasa se dá ujít za 2 až 3 hodiny.

Více informací

 

Naučná cyklostezka 0072

Cyklostezka začíná v Jemništi a vede před Divišov na hrad Český Šternberk. Pokud se vydáte po této cyklostezce, pojedete malebnou krajinou Posázaví a nádhernými přírodními scenériemi. Start můžete začít rovnou na náměstí v Divišově a ještě než nasednete na sedla Vašich kol, doporučujeme navštívit barokní kostel sv. Bartoloměje a rodinnou hrobku rodu Šternberků, která se v něm nachází. Je zde pochována Eliška, dcera krále Jiřího z Poděbrad. Ve spodní části náměstí je klasicistní synagoga z roku 1856, v níž sídlí regionální muzeum židovské obce. Tato stezka Vás dovede až na hrad Český Šternberk, která je dlouhá 7 km a budete zdolávat nadmořské výšky v rozmezí 315 - 474 metrů. Možno zvolit i cyklostezku č. 111.

Více informací

 

PENZION DIVIŠOV | Tipy na výlety v blízkém okolí

   

Rozhledna Špulka

Rozhledna se nachází u obce Lbosín na vrcholu Březák. Nadmořská výška 532 m. n m., výška vyhlídky 30 m, na vrchol vyhlídky vede 151 schodů. Vstupné je dobrovolné.

Vzdálenost od našeho penzionu: 4 km

Více informací

 

Benešov a historické památky

Nejstarší částí města je žulový ostroh Na Karlově, kam se klade počátek zdejšího osídlení – dvorec zakladatele Benedikta Beneše s kamenným kostelem ze druhé poloviny jedenáctého století. Dnes v Benešově nalezneme mnohé památky – zříceninu kláštera Minoritů, dvě zvonice, kostel sv. Anny, kostel sv. Mikuláše, či starý a nový židovský hřbitov. Ve městě je koupaliště a zimní stadion.

Vzdálenost od našeho penzionu: 17 km

Více informací

   

Zámek Jemniště

Zpráva o Jemništi pochází z roku 1381. Původním sídlem byla vodní tvrz. Tato tvrz byla koncem 16. století přestavěna na čtyřkřídlý renesanční zámek, který po vybudování nového zámku sloužil jako byty zámeckých úředníků. Roku 1717 koupil zdejší panství hrabě František Adam z Trauttmansdorffu. Nový majitel nechal roku 1724 vybudovat nový barokní zámek podle projektu českého architekta Františka Maxmiliána Kaňky. Roku 1754 zámek vyhořel a byl nově přestavěn a vybaven. Od té doby nenastaly žádné změny a zámek představuje typické zámecké obydlí šlechty z období vrcholného baroka. Zámek sloužil k letnímu pobytu panstva. Za zámkem se nalézá anglický park.

Vzdálenost od našeho penzionu: 12 km

Více informací

Hrad Český Šternberk

Již déle než 760 let dominuje krajině středního toku Sázavy na strmém skalnatém břehu hrad Český Šternberk nazývaný kdysi romantickým básníkem perlou Posázaví. Byl založen r. 1241 Zdeslavem z rodu Divišovců a pojmenován podle dobové zvyklosti "Šternberk". Odtud se datuje i nový přídomek rodu Sternbergů a jeho erb s osmicípou hvězdou. Středověká podoba raně gotického hradu je skryta v jádru dnešní stavby, která byla vytvářena několika úpravami. Stavební vývoj sahá od pozdně gotických přestaveb, zdokonalujících obranný systém, až po honosné raně barokní úpravy interiérů pro účely pohodlného obývání.

Vzdálenost od našeho penzionu: 7 km

Více informací

   

Vlašimský zámecký park

V údolí řeky Blanice přiléhajícím k vlašimskému zámku byla do 18. století obora s lovnou zvěří a zámecká zahrada. V poslední čtvrtině 18. století na jejich místě začali budovat tehdejší majitelé panství Marie Josefa z Trautsonu a její manžel Karel Josef z Auerspergu zámecký park v romantickém duchu.
Postupně vznikl jedinečný přírodně krajinářský park doplněný množstvím romantických staveb a zákoutí, o kterém J. Schaller ve své Topografii Království českého z roku 1788 napsal, že svou krásou vyniká téměř nad všechny ostatní parky v Čechách.

Vzdálenost od našeho penzionu: 15 km

Více informací

 

Zámek Vlašim a muzeum Podblanicka

Vlašimský hrad byl vystavěn na ostrohu nad řekou Blanicí na počátku 14. století pány z Vlašimi. Z původního gotického hradu, který byl budován především ve 14. století za vlastnictví rodu Jenštejnů, se dodnes zachovaly pozůstatky v architektuře severního zámeckého křídla s věží. Původní hrad byl postupně přestavován na reprezentativní šlechtické sídlo v renesančním duchu. Svou dnešní podobu získal vlašimský zámek v 19. století za svých posledních šlechtických majitelů knížat z Auerspergu, kteří jej přestavěli v klasicistním duchu. V současnosti zde sídlí Muzeum Podblanicka.

Vzdálenost od našeho penzionu: 15 km

Více informací

 

ParaZOO Vlašim

paraZOO ve Vlašimi je unikátní expozicí zástupců volně žijících živočichů ČR. Uvidíte zde vydru, rysa, krkavce, čápy, volavky, dravce, sovy a řadu dalších zvířat, která byla léčena v Záchranné stanici pro živočichy ČSOP Vlašim, ale pro trvalé následky jejich zranění již nemohou být vypuštěna zpět do volné přírody. Hlavním posláním této ZOO je seznámit malé i velké návštěvníky se zvířaty žijícími kolem nás, seznámit je s příčinami jejich ohrožování vlivem činnosti člověka a především pak poukázat na možnosti prevence zraňování živočichů.

Vzdálenost od našeho penzionu: 15 km

Více informací

 

Rozhledna Velký Blaník

Roku 1895 byla na Velkém Blaníku stavitelem Limaxem vybudována 20 metrů vysoká otevřená věž, na níž se mohlo vystoupat jen po žebřících. Dnešní podobu získala rozhledna v roce 1941. Klub českých turistů postavil místo nekryté rozhledny na Velkém Blaníku, dřevěnou věž tvaru husitské hlásky 30 metrů vysokou krytou šindelem. Součástí věže je výklenek, který se nazývá oltářní mensa. Zde se v součastné době na přání snoubenců může konat svatební obřad. Počet schodů 107. Uvnitř rozhledny je občerstvení.

Vzdálenost od našeho penzionu: 25 km

Více informací

 

     

PENZION DIVIŠOV | Copyright © 2016 Penzion Divišov